Tungvint dokumentasjon gjort enkelt

Endrede behov og krav fra kunder gjør at du må ha bedre kontroll på materialene dine enn tidligere. Slik optimaliserer og dokumenterer du material-effektiviteten din på 1-2-3.

Bedrifter som driver med produksjon, blir møtt av stadig økende krav og endrede behov fra kunder, nye forskrifter og andre eksterne faktorer. Disse kravene kan blant annet innebære full åpenhet og innsikt i produksjonsprosesser, dokumentasjon, miljøsertifiseringer, samfunnsansvar, bærekraftsmål og lignende. I praksis betyr dette at selskaper blir bedt om å dokumentere eventuelle produksjonsfeil, årsaker til materialfeil eller andre faktorer som kan føre til at sluttproduktet svikter eller ikke fungerer som det skal.

- Innkjøpte materialer og utstyr som skal brukes i sluttproduktet, for eksempel råvarer, forhåndsmonterte deler, tredjepartsleverte produkter som skal brukes i sluttproduktet, produksjonsdeler(skruer, bolter, sveisematerialer, støpeformer, murstein) eller annet som brukes i produksjonsprosessen

Dermed er den samlede material-effektiviteten, eller Overall Material Efficiency (OME) – en måling av kvaliteten, forsyningsforutsigbarheten og dokumentasjonen av samtlige materialer som nyttes i produksjonsprosessen, sammenlignet med totalinntaket av materialer.

«Overall Material Efficiency (OME) – en måling av kvaliteten, forsyningsforutsigbarheten og dokumentasjonen av samtlige materialer som nyttes i produksjonsprosessen, sammenlignet med totalinntaket av materialer.»

Dette må du ta høyde for

OME kan være vanskelig å evaluere og måle fullt ut. Spesielt siden det er så mange ulike faktorer som spiller inn. Mange av disse er direkte knyttet til de interne prosessene ved produksjonsenheten, men det er flere faktorer som er direkte relatert til leverandører, råvareprodusenter, gjenvinningsprosesser og/eller andre forhold som påvirker sluttproduktet.

Når du skal se på den samlede material-effektiviteten, må duta høyde for blant annet:

 • Sporer og logger du utfordringene med innkommende materialer direkte til prosjektet der materialet trengs?
 • Evaluerer og sporer du logistikk-effektiviteten av innkommende materialer?
 • Hvor godt er prosessen dokumentert i din produksjonsenhet? Kan du for eksempel dokumentere opphav, ankomstdato og kvaliteten på alle materialene dine?
 • Hvor god er dokumentasjonen din for anvendte materialer fra en tredjepart i enheten din?
 • Kan du enkelt dokumentere problemer med materialer, inkludert fotodokumentasjon, notater og kommentarer?
 • Hvis du bruker resirkulerte materialer – hvor effektivtvurderer du disse materialene sammenlignet med nye materialer?
 • Er lagerpersonellet ditt en aktiv del av kvalitetskontrollen?

Viktig å dokumentere

Den samlede material-effektiviteten er helt avgjørende for alle produksjonsenheter, uavhengig av segment. Byggeplasser, produksjonsanlegg, serviceteknikere eller monteringssteder er alle avhengige av råvarer eller deler av høy kvalitet. Den stadig økende etterspørselen og kravet etter sporing og dokumentasjon legger en betydelig administrativ forpliktelse på disse selskapene. Å kunne, på kort varsel, levere full dokumentasjon på materialhistorikk er ikke bare helt nødvendig for en potensiell reklamasjonsklage, men også for blant annet sertifiseringsproblemer og andre juridiske krav.

Derfor må dokumentasjonen din være fullstendig, enkel å bruke og kompatibel.

VRS sin effektivitetssyklus er basert på mange års erfaring som leverandør og kontraktør for industrien. I løpet av disse årene har vi sett pilarenes påvirkning og effekt på bedriften når fokuset flyttes bort fra de viktige elementene.

Vi har utviklet denne effektivitetssyklusen for å sikre deg et verktøy for å forstå virksomheten din og enklere dedikere fokus der det er nødvendig – når det er nødvendig. I tillegg har vi utviklet Visual RegistrationSystem (VRS) på nettopp disse prinsippene.

Følg oss på LinkedIn for mer informasjon om VRS og effektivitetssyklusen. Få innsikt i relevante kundehistorier eller ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe nettopp deg og din bedrift.

Kort oppsummert:

 • Vi leverer
 • Vi forstår
 • Vi forenkler
 • Vi hjelper deg å lykkes!
Efficiency cycle

Flere artikler