Så enkelt kan du måle de ansattes effektivitet

Å få oversikt over den samlede effektiviteten til ressursene dine, kan være en utfordrende oppgave. Se våre tips til hva du må du ta høyde for og hvordan du kan gjøre dette på en enklere måte.

De ansatte er det viktigste i hver eneste bedrift. Det hersker det liten tvil om. Ingen bedrifter vil vokse, bygge, produsere eller levere produkter uten ferdigheter, initiativer, kompetanse og engasjement fra de ansatte. Derfor er menneskene i bedriften helt avgjørende, og arbeidsforholdene deres må være konkurransedyktige, moderne og justerte etter dagens standarder. I et forretningsperspektiv er de ansatte også en nøkkelressurs. Derfor har effektiviteten, kvaliteten og oppførselen deres stor påvirkning på selskapet som helhet.

Så hva er egentlig samlet ressurseffektivitet?

- Det er målingen av dine ansattes samlede effektivitetfor å fullføre sine primæroppgaver. Med andre ord en måling av deres tilgjengelige tid på jobb.

Sånn sett er den samlede ressurseffektiviteten et administrativt verktøy for å måle og evaluere effektiviteten til dine arbeidere. På en måte kan dette virke som en motsetning til de ansattes tilfredshet og som en begrensning for deres arbeidsglede, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Det er rett og slett en måte for å få oversikt over faktiske arbeidstimer sammenlignet med tilgjengelige timer.

Eliminer estimater og synsing

Det er åpenbart mange faktorer som påvirker den samlede ressurseffektiviteten. Noen er direkte relatert til de ansatte selv, mens andre er arbeidsplassrelaterte. Når du evaluerer og ser på ressurseffektiviteten, bør du vurdere i alle fall:

 • Totalt tilgjengelige produksjonstimer
 • Planlagte ferier (både fellesferier og andre fridager)
 • Sykefravær – både på kort og lang sikt
 • Pauser i arbeidsdagen. Planlagte og uplanlagte
 • Faktureres arbeidstiden alltid med samme sats?
 • Er arbeidstiden alltid betalt med samme sats?
 • Transport
 • Sertifiseringer som påvirker eller begrenser arbeidsoppgavene
 • Interne prosedyrer som direkte påvirker arbeidseffektiviteten
 • LEAN-prosedyrer
 • Planlegging av arbeidsdager – inkluderer bytteoppgaver, skifte av utstyr, klær, sikkerhetstiltak, plassering, etc., og kan dette gjøres mer effektivt?- Generell planlegging på «dekk»
 • Korrelasjonen mellom samlet utstyrseffektivitet og ressurseffektivitet

Og dette er bare for å nevne noe.

«Optimal ressursbruk og oppetid i produksjonen er en kritisk faktor. Med VRS kan du måle effektiviteten din enda spissere og helt ned på detaljnivå. Noen av kundene våre melder om en effektivitetsøkning på 10 prosent.»

Enklere sagt enn gjort

På overflaten kan det virke relativt enkelt å beregne arbeidseffektivitet. Du trenger bare å beregne ytelsen sammenlignet med tilgjengelige timer. Dette tallet kan da sammenlignes med bransjestandarder, andre avdelinger eller konkurrenter. Med det i bunn, kan du avgjøre om du er i"rød" eller "grønn" sone. Sannheten er at dette imidlertid er mye mer komplisert.  Du må se på hvordan du planlegger prosjekter, sikkerhetsprosedyrer, interne prosesser, sykefravær og mye mer.

Uavhengig av hvilke rapporteringsverktøy du velger for å måle dette, må det tilpasses alle disse faktorene – eller i det minste gjøre det mulig for deg å ta høyde for og jobbe med disse på en rimelig måte.

Vi har utviklet denne effektivitetssyklusen for å sikre deg et verktøy for å forstå virksomheten din og enklere dedikere fokus der det er nødvendig – når det er nødvendig. I tillegg har vi utviklet Visual RegistrationSystem (VRS) på nettopp disse prinsippene.

Følg oss på LinkedIn for mer informasjon om VRS og effektivitetssyklusen. Få innsikt i relevante kundehistorier eller ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe nettopp deg og din bedrift.

Kort oppsummert:

 • Vi leverer
 • Vi forstår
 • Vi forenkler
 • Vi hjelper deg å lykkes!
Efficiency cycle

Flere artikler