Sliter din bedrift også med dette?

Nytt system kutter kostnader, gir bedre kontroll og øker effektiviteten med bare noen få tastetrykk. Det er lett å forstå hvorfor så mange er begeistret.

I en hverdag med økte kostnader og inflasjon, blir det stadig mer utfordrende å drive bedrifter med lønnsomme resultater. Dette gjelder alle bransjer, men kanskje spesielt for bedrifter innen fabrikkering, produksjon, service og konstruksjon. Marginene er allerede lave, og stadig påvirkning fra eksterne faktorer gjør det ikke enklere. Selv små variasjoner i eksempelvis valuta og materialkostnader, påvirker evnen til å skape positive resultater.  

Supercharge your efficiency

De aller fleste bedrifter har et godt fokus på «lean» drift og effektivitet. Ledelsen overvåker bedriften og gjør justeringer på hvordan de kan gjøre endringer for å tjene mer. Dette fokuset er vel og bra. Utfordringen hos mange er imidlertid å få god nok oversikt på det totale bildet. Se hvordan ting henger sammen, om de riktige KPI-ene blir målt og om de gjennomførte grepene faktisk gjør bedriften mer lønnsom.

Spesielt fire parametere skiller seg ut som spesielt viktige å følge med på:

  • Utstyr (For eksempel maskiner som er kritiske for oppetid og drift)
  • Ressurser (Ansatte som trengs for å gjennomføre produksjon)
  • Materialer (For eksempel stål, chipper og lignende som må kjøpes inn)
  • Kontrakter (Interne prosesser som administrasjon, ressursutnyttelse, fakturering og lignende)

«Visual Registration har frigjort over 30.000 timer og økt marginene med over to prosent for en av kundene våre, og det bare i 2022! »

Disse fire parameterne, som vi kaller for «The 4 pillars of efficiency», kommer man ikke utenom. Ethvert avvik, både større og mindre, vil ha en direkte påvirkning på bedriftens evne til å levere på kort og lang sikt. Sammen utgjør nemlig disse den maksimale kapasiteten til bedriften din.

It is automagic

Samtidig vet vi at dette er enklere sagt enn gjort å ha kontroll på. Med flere års erfaring som både kontraktør og leverandør, vet vi hvor viktig det er. Vi vet også hvor tidskrevende det er. Tusenvis av timer er lagt ned til måling og monitorering i ulike systemer og dashboard for å kunnet a de rette valgene. Alle disse timene og all denne erfaringen gjør at vi har utviklet et system for å gi deg bedre kontroll på bedriften, og det på en veldig enkel måte. Så enkelt at vi kaller det for «automagic».

Kort oppsummert:

  • Vi leverer
  • Vi forstår
  • Vi forenkler
  • Vi hjelper deg å lykkes!
Efficiency cycle

Flere artikler