Dette oppnår du med effektivitetssyklusen

Mål, gjør grep og optimaliser driften ned på detaljnivå. Med VRS får du full kontroll, men vær obs på «The efficiency impact».

For å sikre det best oppnåelige resultatet for bedriften din, er det avgjørende å forstå det vi kaller for «The four pillars of efficiency». Dersom du har lest artiklene våre om disse temaene, har du fått innsikt i hvilke parametre du må ha kontroll på for å effektivt forbedre OEE, ORE, OME og OCE.

Gitt at alle disse parameterne kjører optimalt – uten feil, sammenbrudd, sykefravær, uforutsette leveringsproblemer eller andre faktorer med negativ innvirkning på produksjonen din, vil du kunne produsere på full kapasitet. Rett og slett en feilfri drift med en enestående effektivitet. Hele produksjonen og bedriften vil være Lean og Kaizen, der hver enkelt ansatt vet nøyaktig hva hen skal gjøre til enhver tid. Utstyret ditt er optimalisert, med alle serviceintervaller riktig planlagt, hver reservedel på lager og alle nødvendige materialer vil enten være på lager eller ankomme i tide – akkurat som planlagt og forventet.

Virksomheten blomstrer, inntektene øker og det er ikke eneneste ting å bekymre seg for.

Dessverre er dette sjelden kost. Virkeligheten inntreffer, og du opplever den siste biten i effektivitetspuslespillet: The Efficiency Impact.

Dette kan defineres som:

- Inntrufne interne og eksterne faktorer som direkte eller indirekte påvirker bedriftens evne for å nå ønskede og oppnåelige resultater.

«Vi har utviklet denne effektivitetssyklusen for å sikre deg et verktøy for å forstå virksomheten din og enklere dedikere fokus der det er nødvendig – når det er nødvendig.»

Gjør grep tidlig

Når du arbeider med effektivitetssyklusen, vil du være i stand til å forstå, fremheve og sette fokus på nøkkelaspektene ved virksomheten din. Dermed kan du begrense «The efficiency impact» og maksimere resultatet ditt. Du vil vite nøyaktig hvilken del av bedriften som påvirkes, og du vil enkelt kunne måle, forbedre og gjøre grep ned på detaljnivå.

Det er imidlertid noen ting du må ta høyde for:

  • Komplett innsikt har en tendens til å føre fokuset over på alt og ingenting. Velg ut de viktigste sakene - de lavt hengende fruktene - og gjør grep tidlig.
  • Sørg for at du har de riktige verktøyene for å overvåke problemene og fremdriften. Mange manuelle oppgaver er involverte – du trenger kraften digitalisering fører med seg.
  • Hold organisasjonen din informert, inkludert og styrket. Å forbedre effektiviteten er like mye en personlig oppgave som det er et forretningskrav. Sørg for at de ansatte er engasjerte i utfordringen som ligger foran deg.
  • Invester der det er nødvendig, men sørg for at forretningscaset er godt kalkulert og SMART (Spesifikk, Målbar, Akseptert, Realistisk og Tidsbestemt).
  • La intuisjonen din rådføre deg – hvis du er i tvil, må du dobbeltsjekke.

Optimaliser med VRS

VRS sin effektivitetssyklus er basert på mange års erfaring som leverandør og kontraktør for industrien. I løpet av disse årene har vi sett pilarenes påvirkning og effekt på bedriften når fokuset flyttes bort fra de viktige elementene.

Vi har utviklet denne effektivitetssyklusen for å sikre deg et verktøy for å forstå virksomheten din og enklere dedikere fokus der det er nødvendig – når det er nødvendig. I tillegg har vi utviklet Visual RegistrationSystem (VRS) på nettopp disse prinsippene.

Følg oss på LinkedIn for mer informasjon om VRS og effektivitetssyklusen. Få innsikt i relevante kundehistorier eller ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe nettopp deg og din bedrift.

Kort oppsummert:

  • Vi leverer
  • Vi forstår
  • Vi forenkler
  • Vi hjelper deg å lykkes!
Efficiency cycle

Flere artikler