Personvernerklæring

Odda Digital System AS er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Vennligst les denne personvernerklæringen nøye ettersom den angir viktig informasjon knyttet til hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og dine valg og rettigheter angående vår bruk av din personlige informasjon.

Innhold

1. Hvordan kontakte oss

Odda Digital System AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene, dvs. bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene skal behandles, for behandling som beskrevet nedenfor.

Vår kontaktinformasjon er:

Bedrift: Odda Digital System AS
Daglig leder: Rune Torblå
Adresse: Holmavegen 29
E-post: post@oddadigitalsystem.no
Telefonnummer: +47 481 22 587
Foretaksregisternummer: 918 167 803

For spørsmål, kommentarer og forespørsler angående vår behandling av dine personopplysninger er du velkommen til å kontakte vår personvernombud: Guilherme Elid, guilherme@oddadigitalsystem.no, +47 465 43 048

2. Personlig informasjon

Odda Digital System AS behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende personvernreglene, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Med «personopplysninger» menes all informasjon som kan knyttes til en fysisk person.

"Behandling" betyr alt som utføres med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller modifikasjon, gjenfinning, konsultasjon, bruk, avsløring ved overføring, formidling eller enhver annen form for tilgjengeliggjøring, kompilering eller justering. , begrensning, sletting eller ødeleggelse.

Informasjonskategoriene vi samler inn inkluderer navn og stillingstittel, e-post, telefonnummer, fødselsdato, kontonummer og firmanavn.

3. Hvordan samler vi inn og behandler personopplysningene dine

Vi behandler og samler inn personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Dette er regulert gjennom skriftlige avtaler mellom partene.

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner til klienter som er juridiske personer. Grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 (f), berettiget interesse. Den berettigede interessen er etablering og administrasjon av klientforholdet vi har med klienten som en fysisk person fungerer som kontaktperson for. Vi har vurdert at vår legitime interesse i å ha kontakt med en slik fysisk person er en del av vår virksomhet. Vi har vurdert at dette er nødvendig for at vi skal håndtere våre klienter, og at de registrertes personvern ikke går foran disse interessene. Vi behandler opplysningene inntil vi forventer at det ikke blir ytterligere oppfølging av kontakten, normalt i 1 år.

Ved rekruttering til nye stillinger hos oss behandles CV, søknad, attester, notater fra intervjuer, resultater fra referanseundersøkelser etc. som vil inneholde personopplysninger. Grunnlaget for behandling av personopplysninger ved rekruttering er GDPR artikkel 6 nr. 1 (b), er behandlingen nødvendig for å iverksette tiltak før arbeidsavtale med arbeidssøkeren inngås. Personopplysninger vil bli slettet så snart rekrutteringsprosessen er fullført dersom du ikke har samtykket til lengre lagring.

Det er frivillig for deg som besøker våre nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er normalt GDPR artikkel 6 nr. 1 (a), samtykke fra den enkelte.

Vi samler inn og behandler personopplysninger for markedsføringsformål. Når du sender inn til våre nyhetsbrev/webinarer/blogger, behandler vi data hvis du har samtykket til det.

Samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

Vi kan kontakte eksisterende kunder med bloggvarsler, webinarinvitasjoner og nyhetsbrevvarsler. Mottakere av slike varsler kan enkelt melde seg av tjenesten ved å bruke en lenke som er inkludert i alle e-poster. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 (f) (interesseavveining) hvor vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et oppdrag. I gjeldende kundeforhold vil markedsføringen være i samsvar med markedsføringsloven § 15 (3).

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Formålet med dette er å lage statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettsiden. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

4. Hvordan lagrer vi dataene dine

Alle personopplysninger lagres sikkert hos våre underleverandørers datasentre. All dataoverføring fra disse datasentrene skjer over krypterte linjer. Vi overfører ikke personopplysninger utenfor EØS/EU.

Vi oppbevarer aldri personopplysninger lenger enn nødvendig for formålene som slike data ble samlet inn for. Når det ikke lenger er nødvendig å behandle personopplysningene, vil vi slette disse.

5. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre med mindre det er lovlig grunnlag for dette. Eksempler på et slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller en juridisk forpliktelse som pålegger oss å utlevere opplysningene.

6. Hva er dine databeskyttelsesrettigheter

Hvis vi behandler dine personopplysninger, er du et datasubjekt. Som registrert vil du ha følgende rettigheter:

• Tilgang: Du har rett til å be om kopier av dine personopplysninger.
• Retting: Du kan be oss om å rette eventuelle feil i dine personopplysninger.
• Sletting: Retten til å bli glemt. Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, som vi vil respektere og etterkomme.
• Begrensning: Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.
• Objekt: Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.
• Dataportabilitet: Du kan be oss om å gi deg eller andre personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.
• Samtykke: Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Din tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som ble utført før du trakk tilbake samtykket.
• Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet («Datatilsynet»).

Vær oppmerksom på at rettighetene ovenfor kan være underlagt unntak og begrensninger. Vi kan for eksempel ikke utlevere personopplysninger hvis det vil bryte vår taushetsplikt, eller hvis vi har en juridisk forpliktelse til å beholde slike data.

Du kan sende oss en e-post på guilherme@oddadigitalsystem.no dersom du ønsker å utøve noen av rettighetene ovenfor. Vi kan be deg om å fremlegge bevis på identitet eller bruke en annen kommunikasjonskanal for at vi skal være sikre på at du er den du utgir deg for å være.

7. Personvernerklæringer for andre nettsteder

Vår nettside inneholder lenker til andre nettsider. Denne personvernerklæringen gjelder kun for nettstedet vårt.

8. Endringer i vår personvernerklæring

Odda Digital System AS holder sin personvernerklæring under regelmessig vurdering og legger ut eventuelle oppdateringer på denne siden. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 2022-03-23.

9. Sikkerhet

Vi har etablert rutiner for sikker behandling av personopplysninger og klientopplysninger generelt. Tiltakene er av både teknisk og organisatorisk karakter. Vi evaluerer jevnlig sikkerheten til alle sentrale systemer som brukes til databehandling, og vi har inngått kontrakter som pålegger underleverandører av slike systemer å sikre tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksopplysninger) er begrenset til personell som trenger slik tilgang for å utføre sitt arbeid.

Android og iOS, håndtering av posisjonsdata

Android- og iOS-versjonen VRS-appen kan be om tilgang til posisjonstjenester for å kunne ta i bruk posisjonsbaserte funksjoner.

Appen inneholder to posisjonsbaserte funksjoner:

1. Registrering av timer på prosjekter med geofence begrensing (krever tillatelse om posisjonsdata i når appen er i bruk)

2. Automatisk inn-/utsjekking på geofence-begrensede prosjekter basert på brukerens plassering (krever tilgang til innhenting av posisjonsdata i bakgrunnen)

Disse funksjonene kontrolleres av firma administratorer på en per-prosjekt/bruker basis. Brukere med geofence-begrensning aktivert vil bli bedt om å gi appen tilgang til å hente posisjonsdata når appen er i bruk eller i bakgrunnen. Om brukere ikke ønsker dette, kan de avvise appens forespørsel om tilgang, men appens funksjonalitet vil være begrenset avhengig av konfigurasjonen angitt av firma administratoren.

Informasjonshåndtering:

Posisjonsdata overføres sikkert til våre servere ved timeregistrering for sammenligne brukerens posisjon mot prosjektets koordinater. Denne informasjonen lagres ikke permanent på våre servere, noe som sikrer at din posisjonsdata forblir konfidensiell og kun brukes til det tiltenkte formålet å sammenligne data mot prosjekters geofence-koordinater.


Tredjeparts tilgang:

Posisjonsdata  som samles inn av Android- og iOS-appen, deles ikke med tredjeparter. Den brukes utelukkende for det spesifiserte formålet å sammenligne mot prosjekters geofence-koordinater.

Mine personvernvalg

Du kan når som helst endre på dine godkjenninger av infokapsler (cookies) her. Klikk på knappen under for å åpne innstilliger.

Gå til innstillinger