Timeregistrering i restaurantbransjen

Kjenner din bedrift til kravene til timeregistrering og personallister?

Hva skal personallistene vise?

En personalliste (evt. timeliste) skal vise:

  • Hvem som er på jobb
  • Når man begynner på jobb
  • Når man avslutter et skift

Du får også kontroll på timeregistrering til lønn.

Må en personalliste være elektronisk?

Nei, den kan være manuell, på ark i en perm, en bok eller andre måter, men bruk gjerne en timeregistreringsapp for en enklere og mer effektiv arbeidshverdag. Dette er en elektronisk timeliste som du kan skrive ut eller vise på skjerm.

Kan personallistene lages i ettertid?

Nei, de må føres løpende, innsjekk og utsjekk. Få full oversikt på timeregistrering med Visual Registration.

Hva skjer om skatteetaten kommer på kontroll?

Kan du ikke vise personallister som stemmer med de personer som faktisk er på jobb, så vil det bli bøter.

Hvor store er bøtene?

Første gang med mangler på personallister gir 10 rettsgebyr

Andre gang, gjentagelse av mangler på personallister gir 20 rettsgebyr

I tillegg får man da 2 rettsgebyr pr person som mangler.

1 rettsgebyr er for tiden – 2021 – kr 1199,-

Trenger du et godt system til å registrere timer i restaurantbransjen?

Book en gratis demo nå - helt uforpliktende!

Flere artikler