Hvordan skrive timelister?

Må man ha et timeregistrering program?

Slik fungerer det

Arbeidstilsynet er opptatt av at man til enhver tid overholder lover og regler rundt timeføring for visse bransjer. Men hva sier egentlig lovverket? Bør du føre timelister i Excel eller Word? Eller må du ha et timeregistreringssystem?

Timelister kan føres i

Det finnes flere måter å registrere timelister på. De mest konvensjonelle er:

  • Manuelle timelister i Excel eller på papir
  • Et timeregistrering program på mobil, nettbrett eller på pc

Ved bruk av Excel eller papir får du full kontroll over de ansattes tidsbruk og timeregistrering, men det er ekstremt tidkrevende. Med Visual Registration kan du la ansatte registrere tid selv, redigere i sanntid, sjekke over rapporter fra tidligere perioder, og fortsatt overholde kontrollen.

Hva er hensikt med timelistene?

Timelister skal hjelpe arbeidsgiver:

  • Å fordele arbeidstiden
  • Å sørge for at tillitsvalgte og arbeidstilsyn kan kontrollere at loven følges

Hva skal timeregistreringen vise?

Timeregistreringen skal hver dag vise:

  • Starttidspunkt
  • Sluttidspunkt
  • Pauser
  • Overtid

Ved å bruke et automatisert system som Visual Registration, kan du også kalkulere lønnskjøringer basert på overtid og pauser som de ansatte legger inn i systemet. Da slipper du å regne ut dette manuelt selv - du trenger bare å gå over og sjekke at alt er rett.

Må man føre timer fortløpende?

Ja, tidsregistrering skal skje fortløpende i visse bransjer. Dette er spesielt viktig i bransjer med turnus eller skiftordninger, der det er nødvendig å overholde tariffer og overtidstillegg.

Skal arbeidstiden dokumenteres skriftlig?

  • Arbeidsgiver skal ha en skriftlig oversikt
  • Oversikten skal vise antall timer arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver

Sparer man penger på å bruke et timeregistreringsprogram?

En vanlig tankegang er at kostnaden øker ved å investere i et timeregistreringssystem. Derimot vil man ved bruk av et timeregistreringssystem faktisk kunne spare penger, fordi man slipper å bruke mange timer på å føre timer manuelt. Les hvordan Odda Technology sparte tid og penger på et nytt timeføringssytem.

Flere artikler