5 enkle tips til effektiv og riktig timeregistrering

5 tips til enkel og effektiv timeføring for alle ansatte

Timeregistrering er ikke bare noe som er lovpålagt for visse bransjer i Norge. Når det blir gjort effektivt, er det også noe som bidrar til bedre forutsigbarhet i bedriften, riktige lønnskalkuleringer, og mer kontroll på arbeidsplassen.

Det kan være greit å tenke gjennom et par ting når man skal føre timeregistrering riktig:

1. Hva trenger du tallene til?

 • Lønn
 • Faktura
 • Prosjektstyring
 • HR
 • Ferie
 • Timebank

2. Hvem skal bruke timeregistreringsprogrammet?

 • Ansatte?
 • Ledere?
 • HR?
 • Økonomi?

Etter du har funnet ut av dette, bør du tenke på hvordan systemet du velger skal brukes i bedriften.

3. Det må være enkelt for den ansatte å bruke systemet enten på pc eller mobil

 • Automatisk timeføring
 • Manuell timeføring

4. Avansert grunnoppsett som tar høyde for de mest avanserte skiftplaner og tariffer

 • Skiftplaner og tariffer kan legges inn i grunnoppsettet og alle timer blir automatisk ført.
 • Avvik rettes/føres manuelt

5. Hva vil du ha “ut” av programmet?

Timer til:

 • Lønn
 • Fakturering
 • Avviksbehandling

Oversikt over:

 • Ferie
 • Fravær
 • Sykdom

Full kontroll med kun avvik som manuelle føringer

Vi har alternativ for de fleste ønsker og behov. Book en gratis demo i dag og få en innføring i hvordan det funker!

Flere artikler